Afscheid Willem Logt als Voorzitter CGPA Gilze-RijenZoals aangekondigd in de convocatie voor deze vergadering is op grond van het roulatieschema dit jaar onze voorzitter (Willem Logt) aftredend.  Na 16 jaar voorzitterschap heeft Willem Logt besloten om het voorzitterschap neer te leggen en is daarom niet meer herkiesbaar. Het bestuur heeft  de secretaris (John van der Ven)  bereid gevonden om de voorzittersfunctie over te nemen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

De nieuwe voorzitter kijkt vervolgens terug op het ontstaan van cgpa gzrij en op de afgelopen 16 jaar dat Willem voorzitter was. Hij begrijpt dat Willem na 16 jaar afscheid wil nemen  en bedankt Willem Logt voor het vele werk dat hij in al die jaren voor de contactgroep heeft verricht en betrekt in zijn dankwoord natuurlijk ook Willems echtgenote.
Na het overhandigen van een blijk van waardering aan Willem en van bloemen aan mevr. Logt kan de nieuwe voorzitter tot zijn genoegen meedelen dat het bestuur en de leden van de contactgroep Willem Logt hebben benoemd tot erelid van de vereniging. Na de felicitaties en het overhandigen van de bijbehorende oorkonde neemt de oude voorzitter nog eenmaal de microfoon om iedereen te bedanken.

 

Impressie 16 jaar voorzitterschap