user_mobilelogo

CLSK bulletin niet meer beschikbaar

Voor wie op de website de CLSK bulletins raadpleegt, zal deze niet meer vinden. De pagina's zijn inmiddels verwijderd. Door de AVG wetgeving ( privacy) heeft CLSK besloten om deze bulletins niet mee rond te sturen. Tevens is aan de webmasters gevraagd om oude bulletins te verwijderen. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan een nieuwe manier om vanuit CLSK met de Postactieven/Veteranen te communiceren.

 

Vliegende start voor A330 MRTTOndanks de COVID-19 effecten kwam dit toestel maar 1 maand later binnen dan de initiële planning. “Dat komt vooral omdat we vóór de coronacrisis voorliepen op schema,” vertelt commandant MMU. “De levertijden konden we daardoor enkele maanden naar voren halen, maar dat was nu niet meer haalbaar.” Door de crisis liepen diverse opleidingen van personeel wel enige vertraging op, maar het zal de operationele planning niet in de weg staan. Van der Biezen: “Er zijn genoeg mensen opgeleid om met de 1e kist over 3 maanden operationeel te starten.”

 

 

 

 

Al jaren wordt door onze KLu veteranen het traditionele veteranentenue (blauwe blazer/grijze broek/luchtmachtcap) gedragen, voornamelijk bij ceremoniële gelegenheden zoals Nederlandse Veteranendag, 4 mei herdenkingen, 1 juli viering, Prinsjesdag, lokale ceremonies etc. Dit houden we graag in ere! De laatste jaren neemt echter de behoefte aan een veteranentenue drastisch af en blijkt na diverse (interne) onderzoeken dat de nieuwe generatie (KLu-) veteraan geen affiniteit heeft met het traditionele veteranentenue.

Het Veteranenplatform heeft daarom de invoering van een tweede (moderner) veteranentenue omarmd. PC LSK heeft na intensief overleg met bestuur MILu, Veteraneninstituut en Veteranen Platform, besloten over te gaan tot snelle implementatie van een tweede veteranentenue. Hoe gaan we dit binnen CLSK en MILU op korte termijn organiseren?

Wilt U meer weten over het tenue. Hoe je deze kunt aanvragen. De hele procedure staat onder deze link

De focus van Defensie ligt vanwege de coronacrisis op het leveren van militaire bijstand in Nederland. Militairen zijn op vele fronten in touw. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 25 tot en met 31 maart.
Zo helpen militaire artsen en verpleegkundigen overal in het land mee om de zorgverlening draaiend te houden.Medische planners dragen bij aan de coördinatie van de verdeling van patiënten over de ziekenhuizen en ook logistieke en algemene planners dragen hun steentje bij. Defensie stelde ook röntgen- en beademingsapparatuur beschikbaar. (Bron CLSK Infobullitin)

Inzet defensie Coronacrisis