BestuurstafelOp dinsdag 25 april jl. kwamen de leden van de contactgroep postactieven op de vliegbasis Gilze-Rijen bijeen voor de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door wederom een goed verzorgd buffet.
Het was deze keer ook een ‘ bijzondere’ ledenvergadering, omdat onze voorzitter, de heer Willem Logt had aangekondigd om na 16 jaar afscheid te nemen  als voorzitter en bestuurslid. Wel blijft hij natuurlijk lid van onze contactgroep. Voor aanvang van de vergadering werd door de heer John van der Ven aan de aanwezigen gevraagd leden of men akkoord kon gaan met het aanbieden van het ere-lidmaatschap aan onze voorzitter. Iedereen was het hier van harte mee eens.
De voorzitter heette de aanwezige leden (93) van harte welkom, waarna er na de koffie/thee gestart werd met de vergadering. Het verslag is als bijlage bijegevoegd. Een belangrijk onderwerp was natuurlijk het aangekondigde vertrek van de voorzitter. Hij memoreerde in het kort de afgelopen 16 jaar. Gestart 16 jaar geleden, samen met de heer W. van den Meeren en F. Blösser. Juist omdat het meer een vriendengroep was heeft hij zolang deze bestuursfunctie kunnen doen. De heer John van der Ven is bereid gevonden het voorzitterschap over te nemen.
Afscheidspeech voorzitterDe voorzitter dankt iedereen voor de prettige samenwerking en draagt vervolgens het voorzitterschap over aan zijn opvolger. Na woorden van dank voor alle werkzaamheden die de voorzitter de afgelopen 16 jaar heeft gedaan en ondersteund door wat beelden hiervan, wordt het ere-lidmaatschap aan de heer W. Logt overhandigd. Natuurlijk is er ook nog een cadeau als blijk van waardering voor al het goede werk en  bloemen voor mevr. Logt. Zonder steun van het thuisfront houd je het geen 16 jaar vol.

Omdat John van der Ven voorzitter is geworden moest er een nieuwe secretaris gevonden worden. De heer Ton Bijl is bereid het secretariaat op zich te nemen en neemt vervolgens plaats achter de bestuurstafel.
Tijdens de rondvraag doet de heer Tjepkema van de Traditiekamer als vrijwilliger een beroep op iedereen om bij het plannen van een uitstap o.i.d. zeker te denken aan dit Museum; het is bijzonder de moeite waard!
Ad PottersNa afsluiting van de vergadering was er nog een verrassing. De coördinator postactieven en veteranen van het CLSK, Kap Potters,  was vanuit Breda naar Gilze Rijen gekomen om ook afscheid te nemen van Willem Logt. In een korte toespraak uitte hij zijn bijzondere waardering voor alle werkzaamheden die Willem Logt in de achterliggende jaren voor de contactgroep Gilze-Rijen heeft gedaan. Het dankwoord werd vergezeld door een flesje wijn en voor mevr. Logt een mooie bos bloemen.  De heer Logt dankte nogmaals voor deze prettige woorden.
Wederom hebben we allen hierna genoten van een voortreffelijk buffet.
De volgende bijeenkomst zal de jaarlijkse dagtocht zijn op 23 augustus. Alle voorbereidingen daarvoor zijn nog niet helemaal rond, maar wat we wel zeker weten is dat reis zal gaan naar Maastricht. Half juni zal iedereen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Marijke Nieuwenhuyse-Goedvolk

Beeld verslag van de ALV 2017

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Verslag Kascontrolecommissie over het verenigingsjaar 2016