UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023
14 MAART 2023

 

Het bestuur van de Contactgroep Postactieven Regio Gilze-Rijen heeft het genoegen om u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023 . De vergadering wordt gehouden op dinsdag 14 maart 2023 en vindt plaats in de multifunctionele ruimte (de “Molenwiek”) op de vliegbasis Gilze-Rijen.

Na de vergadering vindt er natuurlijk weer een Social plaats en kan worden deelgenomen aan een uitgebreid Chinees/Indisch buffet met aansluitend een heerlijk dessert. U heeft een mail of brief ontvangen voor de kosten voor deze maaltijd.

De ALV is alleen toegankelijk voor leden.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 14.30 u Ontvangst met koffie en cake
  • 15.00 u Aanvang ALV
  • 16.00 u Einde vergadering en bar open
  • 30 u Aanvang maaltijd

Het einde van de bijeenkomst is voorzien om 19.00 uur.

De agenda en de overige documenten van belang voor de ALV vindt u als bijlage bij deze uitnodiging. De financiële stukken worden ter vergadering uitgereikt. Eén van de agendapunten betreft de bestuursverkiezing:

In 2023 is de mevrouw Christa Oppers- Beumer (gezien het bestaande rooster van aftreden) officieel alweer aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar voor het voorzitterschap. De heer Ton Bijl is eveneens aftredend en stelt zich ook herkiesbaar, als secretaris. De overige bestuursleden zijn nog niet aan het einde van hun termijn en blijven in functie.

Eventuele tegenkandidaten kunnen uiterlijk 7 maart 2023 via een schriftelijke voordracht van ten minste vijf leden worden aangemeld bij de secretaris.

Machtiging. Ik maak u er graag op attent dat u een ander lid kan machtigen namens u te stemmen tijdens de ALV. Deze machtiging dient schriftelijk te worden gegeven en moet tijdens de ALV overlegd kunnen worden. Per persoon kunnen maximaal twee machtigingen worden gegeven. In bijlage treft u een machtigingsformulier aan.

De eigen bijdrage voor de maaltijd  dient u vóór 7 maart te betalen door middel van overschrijving op IBAN NL81ABNA0625371682 t.n.v. Vereniging CGPA Gilze-Rijen. Vergeet u a.u.b. niet de te vermelden: “Maaltijd ALV” en het aantal personen waarvoor u inschrijft. Uiteraard bent u ook van harte welkom als u alleen de ALV wilt bijwonen. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat zonder betaling van de eigen bijdrage deelname aan de maaltijd niet mogelijk is.

Omdat het aantal deelnemers aan de maaltijd ruim van te voren aan Paresto moet worden doorgegeven, moeten we ons strikt houden aan de inschrijvingstermijn. Mensen die inschrijven na 6 maart kunnen helaas niet aan de maaltijd deelnemen. Meldt u zich a.u.b. altijd even af als u uiteindelijk toch niet deelneemt aan de social, ook al is dit op korte termijn voor aanvang. Afmelden kan via de mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 06 22093723.

Tijdens de ALV worden foto’s gemaakt die later mogelijk openbaar worden gedeeld (bijvoorbeeld via onze website). Indien u niet wilt dat u herkenbaar op de foto komt wordt u verzocht dit bij het bestuur aan te geven.

Op 14 maart staan alle leden op de toegangslijst van de vliegbasis. U krijgt toegang op basis van die toegangslijst, samen met een geldige defensiepas, een veteranenpas of postactievenpas, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.

Tenslotte: Het verslag en de foto’s van de Nieuwjaars Social van 11 januari kunt u op onze website vinden via de volgende link.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Ton Bijl
Secretaris

 Verslag ALV CGPA GzRij 2022

 

Jaarverslag CGPA GzRij 2022

 

Machtigingsformulier ALV CGPA